Alternative Methods of Decision-making of the Local Self-government in Slovakia during the Corona Crisis - Challenges and Experiences with the Use of Online Tools

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52152/22.2.182-197(2024)

Keywords:

city council, transparency, local self-government, smart city, online meeting

Abstract

The coronavirus pandemic has brought a unique opportunity for local self-government in Slovakia. National legislation allowed city councils to hold meetings online or vote on proposals only in writing. It was mainly a safety measure in order to eliminate the spread of the disease. This alternative way of performing public administration was not possible in Slovakia before the pandemic. The paper presents the results of research mapping trends in the use of alternative ways of performing the activities of city councils in 2021 and 2022. This is a unique interpretation of data that has not been presented or published so far. The article presents the extent to which online meetings of councils or written voting by deputies were used during the pandemic in 141 cities in Slovakia. More than 53% of the country's population lives in these cities. The study also presents comparisons of the results from the two-round data collection, which mapped the behaviour of city governments in two different time periods. In relation to the findings, the author opens a discussion about the benefits, but also the threats, which the new legislation brought with it for the functioning of local self-government.

Author Biography

  • PhD., Assistant Professor, University of P.J.Šafarik in Košice, Faculty of Public Administration, Košice, Slovakia

References

Alman, T., & Volochová, J. (2020). Transparentná samospráva—Právo verejnosti na informácie ako forma priamej demokracie [Transparent local self-government—Right of public to information as a form of direct democracy]. Scientific papers of the university of pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration, 28(1). Retrieved from https://editorial.upce.cz/1804-8048/28/1/1011

Alman, T. (2018). Sprístupňovanie informácií obecnou samosprávou v slovenskej republike [Publishing information by local self-government in the Slovak Republic]. In Racionalizácia verejnej správy (pp. 259-269). Hodonín, Czech Republic: Evropský ústav práva a soudního inženýrství.

Balmford, B., Annan, J. D., Hargreaves, J. C., Altoè, M., & Bateman, I. J. (2020). Cross-country comparisons of COVID-19: Policy, politics and the price of life. Environmental and Resource Economics, 76, 525-551. doi: 10.1007/s10640-020-00466-5

Jankelová, N., Joniaková, Z., Čajková, A., & Romanová, A. (2021). Vodcovské zručnosti v komunálnej politike politike [Leadership competencies in communal policy]. Politické Vedy, (1), 181-204. doi: 10.24040/politickevedy.2021.24.1.181-204

Cajková, A., Jankelová, N., & Masár, D. (2023). Knowledge management as a tool for increasing the efficiency of municipality management in Slovakia. Knowledge Management Research & Practice, 21(2), 292-302. doi: 10.1080/14778238.2021.1895686

Čepelová, A., & Koreňová, D. (2016). Factors influencing process management and effective operation of public administration organizations. Actual Problems of Economics, 177(3), 80-88.

Džatková, V. (2017). E-participation in the decision-making process in post communist countries. Rocznik Administracji Publicznej, 2017(3), 156-165. doi 10.4467/24497800RAP.17.010.7061

Da Cruz, N., F., Tavares, A, F.,Cunha Marques R., Jorge S., & de Sousa, L. (2016). Measuring local government transparency. Public Management Review, 18(6), 866-893. doi: 10.1080/14719037.2015.1051572

Goloshchapova, T., Yamashev, V., Skornichenko, N., & Strielkowski, W. (2023). E-government as a key to the economic prosperity and sustainable development in the post-Covid Era. Economies, 11(4), 112. doi: 10.3390/economies11040112

Javed, S., & Chattu, V., K. (2020). Strengthening the Covid-19 pandemic response, global leadership, and international cooperation through global health diplomacy. Health Promotion Perspectives, 10(4), 300-305. doi: 10.34172/hpp.2020.48

Jankurová, A. Ljudvigová, I., & Gubová, K. (2017). Research of the nature of leadership activities. Economics and Sociology, 10(1), 135-151. doi: 10.14254/2071-789X.2017/10-1/10

Jesenko, M. (2017). Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. Košice, Slovakia: PJSU in Košice.

Konečný, S. (2018) Public policy as a process and as a cycle. Public Administration and Society, 19(2), 5-21. Retrieved from https://vsas.fvs.upjs.sk/eng/download/022018/05.pdf

Konečný, S. (2021). Arény ako koncept v teórii verejnej politiky [Arenas as a concept in the theory of public policy]. Politické Vedy, 24(3), 51-68.

Knežová, J. & Vernarský, M. (2014). Územný princíp a rezortný princíp výstavby organizácie štátnej správy v procese aktuálnej reformy miestnej štátnej správy na slovensku [Territorial principle and departmental principle of construction the state administration in process of actual reforming the local state administration in Slovakia]. Právník: Teoretický Časopis Pro Otázky Státu A Práva, 2014(9), 758-771.

Krah R.D.Y. & Mertens, G. (2020). Transparency in local governments: Patterns and practices of twenty-first century. State and Local Government Review Open Access, 52(3), 200-213. doi: 10.1177/0160323X20970245

Kráľová, V. (2021). Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva počas pandémie COVID-19. In V. Žofčinová, R. Král, & V. Kráľová (Eds.), Obecné zriadenie—Interpretácia kompetencií (pp. 258-271). Košice, Slovakia: Vydavateľstvo ŠafárikPress.

Long, L., Foster., M., & Arnold, G. (2019). The impact of stakeholder engagement on local policy decision making. Policy Sciences, 52(4), 549-571. doi: 10.1007/s11077-019-09357-z

Mihálik, J. & Šramel, B. (2019). Constitutional and legal foundations for local self-government law-making: Does the slovak republic need more precise legal regulation?. Lex localis - Journal of Local Self-Government, 17(3), 393-415. doi: 10.4335/17.3.393-415(2019)

Mitaľ, O. (2018). The complementarity of ethical and legal normative system- komplementárne pôsobenie etického a právneho normatívneho systému. Časopis pro Právní Vědu a Praxi, Open AccessVolume, 26(2), 259-282. doi:10.5817/CPVP2018-2-4

Mitaľ, O. (2020). The use of social media in public administration: The case of slovak local self-government. Halduskultuur, 21(1), 56-75. doi: 10.32994/hk.v21i1.243

Molčan, M., & Čajková, A. (2023). Knowledge management and local government. In N. Kryvinska, M. Greguš, & S. Fedushko (Eds.), Developments in information and knowledge management systems for business applications (pp. 293-312). Cham, Switzerland: Springer.

Molitoris, P. (2016). Konsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia sporov v správnom konaní. Košice, Slovakia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Molitoris, P., Žofčinová, V., & Vernarský, A., M. (2023). Kompetencie obcí v právnej teórii a judikatúre. Justičná Revue, 11. Retrieved from https://www.legalis.sk/sk/casopis/justicna-revue/molitoris-p-zofcinova-v-vernarsky-m-kompetencie-obci-v-pravnej-teorii-a-judikature.m-3847.html

Northouse, P., G. (2010). Leadership: Theory and Practice (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Tekeli J., Hoffmann, M., & Tomáš, L. (2021). Zákon o obecnom zriadení - komentár, 2. vydanie. Bratislava, Slovakia: Wolters Kluwer.

Vernarský, M. (2019). Current stateʼs attitude towards municipal self-government in Slovakia. Slovenská Politologická, Revue: Revue pre Politický a Občiansky Život, 2019(2), 49-74.

Žofčinová, V. (2017). Factors influencing the provision of social welfare services at the level of territorial self-government of the Slovak republic. Administratie si Management Public, (29), 6-26.

Župová, E. (2018). Correlation between the relation to work and social intelligence among the mayors in the Slovak Republic. AARMS - Academic and Applied Research in Military and Public Management Science, 17(2), 177-192.

Župová, E. (2019). Conflict handling styles within local self-government on the Slovak Republic. MESTS Journal, 7(1), 156-163.

Published

2024-04-30

Issue

Section

Article