Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Finnish Legislation

Authors

  • Anni Jäntti Tampere University, Faculty of Management and Business
  • Hanna Maria Vakkala Lecturer, University of Lapland, Faculty of Social Sciences
  • Lotta-Maria Sinervo Tampere University, Faculty of Management and Business

DOI:

https://doi.org/10.4335/17.1.23-33(2019)

Keywords:

European Charter of Local Self-Government, Finland, Local self-governance, Reform

Abstract

In this article, we focus on the challenges for local self-government in Finland. Finnish legislation follows the Articles of the European Charter of Local self-government rather closely. We illustrate how the role of local government as service provider has led to a situation where municipalities are strictly steered by and financially dependent on the national government. Besides this, the burden of public services exposes local government to reforms. Current local government reform by national government challenges local self-government by establishing a regional level of governance. However, it can also bring opportunities for municipalities to focus more on local tasks and decrease the need for strict steering by the state.

References

Airaksinen, J., Nyholm, I, & Jäntti, A. (2011) Kuntahallinnon uudelleenorganisoinnin vaikutukset kuntajohtamiseen, Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 39(2), pp. 136–157.

Andersson, K. & Sjöblom, S. (2013) Localism in Finland: The changing role and current crisis of the Finnish municipal system, Local Economy, 28(3), pp. 240–256.

Erlingsson, G.Ó. & Ödalen, J. (2017) A Normative Theory of Local Government: Connecting Individual Autonomy and Local Self-Determination with Democracy, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 15(2), pp. 329-342.

Hansen, T. & Klausen, J.E. (2002) Between the welfare state and local government autonomy, Local Government Studies, 28(4), pp. 47-66.

Harisalo, R. (2011) Kunnallinen itsehallinto: epätodellinen haave vai todellinen mahdollisuus? In Haveri, A., Stenvall, J. & Majoinen, K. (eds.) (2011) Kunnallisen itsehallinnon peruskivet (Helsinki: Kunnallistieteen yhdistys and Suomen Kuntaliitto), pp. 38–50.

Haveri, A. (2015) Nordic local government: a success story, but will it last?, International Journal of Public Sector Management, 28(2), pp.136–149.

Haveri, A. & Majoinen, K. (2017) Miten tähän on tultu? Kunnallishallinnon muutos polkuriippuvana ja evolutionäärisenä kehityksenä. In Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjöblom, M. (eds.) (2017) Tulevaisuuden kunta (Helsinki: Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopisto, Valtiovarainministeriö) pp. 42-55.

Heuru, K., Mennola, E. & Ryynänen, A. (2001) Kunnallinen itsehallinto. Kunnallisoikeuden perusteet (Helsinki: Talentum Media).

Hoikka, P. (1993) Kunnallispolitiikan tutkimus ja 1990-luvun haasteet. In Anttiroiko, A. (toim.) (1993) Uudistuva kunnallistutkimus. Kunnallistutkimuksen paradigmamuutos 1990-luvulla (Tampere: Tampereen yliopisto).

Julkunen, R. (2001) Suunnanmuutos. 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa (Tampere: Vastapaino).

Jäntti, A. (2016) Kunta, muutos ja kuntamuutos. Academic dissertation (Tampere: University of Tampere).

Jäntti, A., Airaksinen, J. & Haveri, A. (2018) Institutional Participation as a Question of Legitimacy in Structural Reforms, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 16(2), pp. 249-269.

Kytö, H. & Kral-Leszczynska, M. (2013) Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät – Tutkimus alueiden välisistä muuttovirroista (Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö).

Kärki, L.-M., Oulasvirta, L. & Meklin, P.(2006) Income Statement Information and Real Economic Balance of Municipalities. Evidence from Municipalities of Finland, Finnish Local Government Studies, 4, pp. 377-392.

Lidström, A. (1999) The Comparative Study of Local Government Systems - A Research Agenda, Journal of Comparative Policy Analysis, Research and Practice, 1, pp. 97–115.

Loughlin, J., Hendriks, F. & Lidström, A. (2011) The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe (Oxford: Oxford University Press).

Matikainen, T. (2017) Rahoitusperiaate ja sen toteutuminen tulevaisuuden kunnassa. In Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjöblom, M. (eds.) Tulevaisuuden kunta (Helsinki: Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopisto, Valtiovarainministeriö.) pp. 85-102.

Meklin, P. & Vakkuri, J. (2011) Kunnallisen itsehallinnon taloudellinen perusta. In Haveri, A., Stenvall, J. & Majoinen, K. (eds.) Kunnallisen itsehallinnon peruskivet (Helsinki: Kunnallistieteen yhdistys and Suomen Kuntaliitto) pp. 283–296.

Nyholm, I. & Niiranen, V. (2017) Kunta-valtiosuhde uudistuvassa kunnallishallinnossa. In Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjöblom, M. (eds.) Tulevaisuuden kunta (Helsinki: Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopisto, Valtiovarainministeriö) pp. 119-134.

Page, E. C. & Goldsmith, M. (eds.) (1987) Central-local government relations: a comparative analysis of West European unitary states (London: Sage).

Pratchett, L. (2004) Local autonomy, local democracy and the ”new localism”, Political Studies, 52(2), pp. 358-375.

Rose, L. & Ståhlberg, K. (2005) The Nordic Countries: still the ‘promised land’? In: Rose, L. & Denters, B. (eds.) Comparing Local Governance. Trends and Developments (Basingstoke: Palgrave Macmillan) pp. 83–99.

Ryynänen, A. (2003) Euroopan unioni ja itsehallinto (Tampere: Kansallinen Sivistysliitto).

Ryynänen, A. (2011a) Kunnallinen itsehallinto Euroopan unionissa ja Euroopan neuvostossa. In: Haveri, A., Stenvall, J. & Majoinen, K. (eds.) Kunnallisen itsehallinnon peruskivet (Helsinki: Kunnallistieteen yhdistys, Suomen Kuntaliitto.) pp. 141-160.

Ryynänen, A. (2011b) Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet (International Influences of Local Governance) (Tampere: Tampere University Press).

Ryynänen, A. (2012) Kunnan olemassaolon oikeus (Municipalities’ right for existence), Hallinnon Tutkimus, 31(1), pp. 62-70.

Sinervo, L.-M. & Meklin, P. (2017) Riittävätkö tulevaisuuden kunnan rahat? In: Nyholm, I., Haveri, A., Majoinen, K. & Pekola-Sjöblom, M. (eds.) Tulevaisuuden kunta (Helsinki: Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopisto, Valtiovarainministeriö.) pp. 69-85.

Sinervo, L.-M. (2014) Interpreting Financial Balance in Local Government: A Case Study from Finland, Public Money & Management, 34 (2), pp. 123-130.

Sipponen, K. (2016) Se suuri kuntauudistus. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 100 (Helsinki: Pole-Kuntatieto).

Stenvall, J., Syväjärvi, A., Vakkala, H., Virtanen, P. & Kuoppala, K. (2015) Kunnat ajopuina – koskesta sumaan. Vuosina 2011–2014 kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi. ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 1. (Helsinki: Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto, Suomen Kuntaliitto).

Stenvall J., Vakkala H., Syväjärvi A., Leinonen J., Juntunen P., Oulasvirta L. & Tiilikainen A. (2009) Parasta nyt – Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen suunnitteluvaiheen loppuarviointi. (Evaluation of the municipal and service structure reform). Publications 11, Ministry of Finance. (Helsinki: Edita Prima Oy).

Torfing, J. (2007) Postmodern Public Administration, Liberal Promise, or Subtle Control? In: Gjelstrup, G. & Sørensen, E. (eds.) Public Administration in Transition. DJØF Publishing Copenhagen. (Gylling: Narayana Press.) pp. 83-106.

Torres Pereira, A. & Van Overmeire, K. (2017) Local and regional democracy in Finland (Strasbourg: Congress of Local and Regional Authorities).

Vakkala, H. & Leinonen, J. (2016) Current Features and Developments of Local Governance in Finland: The Changing Roles of Citizens and Municipalities. In: Sadioglu, U. & Dede, K. (eds.) Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments. Advances in Public Policy and Administration (APPA) Book Series. (Hershey: IGI Global) , pp. 304-328.

Published

2019-01-20

Issue

Section

Article